Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Yasin Cüzü - KİTAP KAĞIDI Ahmet Mahmut Ünlü

Kare Kodlu Sesli İlaveli Son BasımYasin Cüzü - KİTAP KAĞIDI

Liste Fiyatı : 15,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 1,83TL
9786056631591
364673
Yasin Cüzü - KİTAP KAĞIDI
Yasin Cüzü - KİTAP KAĞIDI Kare Kodlu Sesli İlaveli Son Basım
Lalegül Neşriyat
15.00

Yasin Cüzü - Cübbeli Ahmet Hoca

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz.....................................................................................................5

FÂTİHA SÛRESİ.................................................................................7

FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............8

Allâh-u Te‘âlâ Fâtiha Sûresi’nde, Kendisinden İstenilen

Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur...........................................................8

Kur’ân-ı Kerîm’in En Muazzam Sûresi.................................................9

Fâtiha’yı Okumayanın Namazı Olmaz................................................11

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................11

Fâtiha Sûresi Şifâya Vesîledir..............................................................12

Yatarken Fâtiha Okumanın Fazîleti.....................................................14

Arş’ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre....................................15

Fâtiha Sûresi’ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazîleti............16

FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS.............................18

Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak................18

Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak.................23

İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak.......23

Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................................25

Esmâ-i Hüsnâ’nın Okunuşu.................................................................26

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................27

Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak................................29

Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak.....................30

BAKARA SÛRESİ.............................................................................31

BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........31

Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................31

Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez........................................32

Kur’ân-ı Kerîm’in En Üstünü Bakara Sûresi’dir.................................34

Bakara Sûresi Okunan Yere Melekler İner..........................................34

Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37

BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ

HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38

Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden

On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38

Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara

Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40

ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42

Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42

Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43

Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44

Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46

Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46

Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51

Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51

Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53

Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin

Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53

Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56

Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57

Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî

Okumak ve Yazmak................................................................................65

Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71

Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74

Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74

Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74

ÂMENE’R-RASÛLÜ.........................................................................75

ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......76

Âmene’r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer.........................76

Arş’ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler..............76

Âmene’r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır....................................78

Âmene’r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir..................................78

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................81

Sıkıntıların Defi İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................................82

ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................82

Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................82

Muhâfaza İçin Âmene’r-Rasûlü Yazmak.............................................83

LEV ENZELNÂ.................................................................................83

LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............84

Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır...84

İsm-i Âzam Haşr Sûresi’nin Sonundadır.............................................85

İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak...............86

Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu......................................87

Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesîledir................................................89

LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................90

Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak.........................................90

YÂSÎN SÛRESİ..................................................................................92

YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA

BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER....................................................................99

Yâsîn Sûresi’ni Okumak Kur’ân-ı Kerîm’i

On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır........................................................99

Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur...........................................99

Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Bağışlanır......102

Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Murâdına Nâil Olur....................................105

Kalbinde Bir Sıkıntısı Olan Yâsîn Sûresi’ni Zâferanla

Yazıp Suyunu İçerse, Sıkıntısı Zâil Olur..............................................105

YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107

Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107

Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108

Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.

Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108

Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi

İçin Yâsîn Sûresi Okumak ...................................................................109

Borçların Ödenmesi İçin Yâsîn Sûresi Okumak................................110

Rızık Genişliğine Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak................110

Şerlerden Muhâfaza Olunmak İçin Yâsîn Sûresi

Okumak ve Yazmak..............................................................................114

Kayıp Olan Bir Şeyin Bulunması İçin Yâsîn Sûresi’nin

67. Âyet-i Kerîmesini Okumak.............................................................115

Hastalıkların Şifâsı İçin Yâsin Sûresi Okumak ve Yazmak...............116

Düşmanlara Gâlibiyet İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak..........118

Berekete Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak............119

İsteklerin Husûlü İçin Yâsîn Sûresi Okumak.....................................121

Yâsîn-i Şerîf Duâsının Okunuşu........................................................129

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ.......................................................133

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA

BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..................................................................136

Mülk Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................136

Mülk Sûresi’ni Okumaya Devâm Eden

Kabir Azâbına Dûçâr Olmaz.................................................................137

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Mülk

Sûresi’ni Okumadan Uyumazdı............................................................139

MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.........141

Kabir Azâbından Korunmak İçin Tebârake Okumak.........................141

Birçok Nîmetlere Nâil Olmak İçin Tebârake Okumak......................141

İstenilen Şeylere Kavuşmak Niyetiyle Tebârake Okumak................142

Sıkıntıların İzâlesi İçin Tebârake Okumak........................................143

Göz Ağrısının Şifâsı İçin Tebârake Okumak.....................................143

Cinlerden Korunmak İçin Tebârake Yazmak.....................................144

VÂKI‘A SÛRESİ..............................................................................144

VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........148

Vâkı‘a Sûresi’nin Azameti.................................................................148

Vâkı‘a Sûresi’ni Okuyan Bol Rızıklara Nâil Olur.............................149

VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS................................151

Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak................................151

İsteklere Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak........................................153

Rahmete Nâiliyet İçin Vâkı‘a Okumak..............................................154

Şifâ İçin Vâkı‘a Okumak ve Yazmak.................................................154

Doğum Kolaylığı İçin Vâkı‘a Yazmak...............................................154

DUHÂN SÛRESİ.............................................................................155

DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........159

Duhân Sûresi’ni Okumak Günahların Affına Vesîledir.....................159

Duhân Sûresi’ni Okumak Cennette Bir Köşk Sâhibi Yapar..............160

DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...............................161

İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Duhân Sûresi Okumak.......................161

Şifâ İçin Duhân Sûresi Yazmak.........................................................162

Berâat Gecesi’nde Duhân Sûresi Okumak.........................................162

Şeytanın ve Eşrârın Şerrinden Korunmak İçin

Duhân Sûresi Yazmak...........................................................................162

SECDE SÛRESİ...............................................................................164

SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER............167

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Secde Sûresi’ni

Okumayı Terk Etmezdi.........................................................................167

Cumâ Günü Secde Sûresi Okumak Sünnettir....................................170

Yetmiş Hasene Kazandırıp Yetmiş Günahı Sildiren Sûre..................170

Kabir Azâbından Korunmaya Vesîle Olan Sûre ................................171

SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.................................171

Şifâ İçin Secde Sûresi Yazmak..........................................................171

Çocukların Hastalıklardan Korunması İçin Secde Sûresi Yazmak....171

İsteklere Nâil Olmak İçin Secde Sûresi Okumak..............................172

FETH SÛRESİ.................................................................................173

FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...............178

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Çok Sevdiği Sûre..................178

FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS....................................179

İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntılardan Kurtulmak ve Hastalıkların

Şifâsı İçin Feth Sûresi Okumak ve Bâzı Âyetlerini Yazmak................179

Bu Maddede Zikri Geçen Salât-ı Tüncînâ’nın Okunuşu...................183

Hayırlı Rızık ve Bereket İçin Feth Sûresi Okumak...........................183

Harpte Düşmana Gâlip Gelmek İçin Feth Sûresi Okumak................184

Şerlerden Korunmak İçin Feth Sûresi Okumak ve Yazmak..............185

Hayırlı Bir Kısmet İçin Feth Sûresi Yazmak.....................................185

Hapisten Kurtulmak İçin Feth Sûresi Okumak..................................186

RAHMÂN SÛRESİ..........................................................................189

RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.......193

Rahmân Sûresi’ndeki Hamd Husûsiyeti............................................193

Rahmân Sûresi’nin Azameti..............................................................194

RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS............................194

Şifâ İçin Rahmân Sûresi Yazmak.......................................................194

Haşerelerden Korunmak İçin Rahmân Sûresi Yazmak......................195

KEHF SÛRESİ.................................................................................195

KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............208

Cumâ Günü Kehf Sûresi Okumanın Fazîletleri.................................208

Deccâl Fitnesinden Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak.................210

Şeytandan Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak...............................211

KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................212

Bolluk ve Bereket İçin Kehf Sûresi Yazmak.....................................212

Muhâfaza İçin Kehf Sûresi Yazmak..................................................213

Kaybedilen Bir Şeyin Bulunması İçin Kehf Sûresi Yazmak.............213

İstenilen Vakitte Kalkabilmek İçin Kehf Sûresi Okumak..................214

CUMÂ SÛRESİ................................................................................216

CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.............218

Cumâ Günü, Cumâ Sûresi Okumak Sünnettir...................................218

Cumâ Sûresi’ni Her Gece Okumak Sünnettir....................................219

Cumâ Sûresi’nin İlk Âyet-i Kerîmesinin Azameti.............................219

CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................220

Şeytanın Vesveselerinden Kurtulmak İçin Cumâ Sûresi Okumak.....220

Bereket İçin Cumâ Sûresi’nin 4. Âyet-i Kerîmesini Yazmak............220

KIYÂMET SÛRESİ........................................................................221

KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......223

Her Gece Kıyâmet Sûresi Okumanın Fazîleti....................................223

Kıyâmet Sûresi Bitince Ne Söylenmelidir?.......................................224

KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................225

Takvâya Ulaşmak İçin Kıyâmet Sûresi Okumak...............................225

Muhâfaza İçin Kıyâmet Sûresi Okumak............................................225

Zekânın Artması İçin Kıyâmet Sûresi’nin 16-19.

Âyet-i Kerîmelerini Yazmak.................................................................226

NEBE’ SÛRESİ................................................................................227

NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA MÜHİM BİR HADÎS-İ ŞERÎF........229

Nebe’ Sûresi’nin Azameti..................................................................229

NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................230

Muhâfaza İçin Nebe’ Sûresi Okumak ve Yazmak.............................230

Uyumamak İçin Nebe’ Sûresi Yazmak..............................................230

Devlet Nezdindeki İşlerin Halli İçin Nebe’ Sûresi Okumak..............230

Kuvvet Artışı İçin Nebe’ Sûresi Yazmak...........................................230

KABİR ZİYÂRETLERİNDE OKUNACAK ÇOK

FAZÎLETLİ ÂYETLER VE DUÂLAR............................................231

Kabir Ziyâretlerinde Yâsîn-i Şerîf’ten Sonra

Okunacak Sûreler ve Âyetler................................................................231

Kabir Ziyâretinde Okunan Sûrelerin Ölülerin

Ruhlarına Bağışlanma Duâsı................................................................239

Özellikle Velîlerin Kabirlerinde Okunanların Bağışlanması

ve Onlardan Himmet İsteme Duâsı.......................................................244

Velîlerin Kabirlerinde Okuncak Tevessül Duâsı................................247

 • Açıklama
  • Yasin Cüzü - Cübbeli Ahmet Hoca

    

   İÇİNDEKİLER

   Önsöz.....................................................................................................5

   FÂTİHA SÛRESİ.................................................................................7

   FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............8

   Allâh-u Te‘âlâ Fâtiha Sûresi’nde, Kendisinden İstenilen

   Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur...........................................................8

   Kur’ân-ı Kerîm’in En Muazzam Sûresi.................................................9

   Fâtiha’yı Okumayanın Namazı Olmaz................................................11

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................11

   Fâtiha Sûresi Şifâya Vesîledir..............................................................12

   Yatarken Fâtiha Okumanın Fazîleti.....................................................14

   Arş’ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre....................................15

   Fâtiha Sûresi’ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazîleti............16

   FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS.............................18

   Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak................18

   Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak.................23

   İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak.......23

   Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................................25

   Esmâ-i Hüsnâ’nın Okunuşu.................................................................26

   Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak........................27

   Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak................................29

   Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak.....................30

   BAKARA SÛRESİ.............................................................................31

   BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........31

   Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................31

   Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez........................................32

   Kur’ân-ı Kerîm’in En Üstünü Bakara Sûresi’dir.................................34

   Bakara Sûresi Okunan Yere Melekler İner..........................................34

   Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37

   BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ

   HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38

   Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden

   On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38

   Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara

   Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40

   ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41

   ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42

   Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42

   Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43

   Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44

   Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46

   Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46

   Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51

   Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51

   Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53

   ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53

   Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin

   Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53

   Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56

   Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57

   Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî

   Okumak ve Yazmak................................................................................65

   Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71

   Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74

   Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74

   Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74

   ÂMENE’R-RASÛLÜ.........................................................................75

   ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......76

   Âmene’r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer.........................76

   Arş’ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler..............76

   Âmene’r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır....................................78

   Âmene’r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir..................................78

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e İhsân Edilen İki Nur.................81

   Sıkıntıların Defi İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................................82

   ÂMENE’R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................82

   Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene’r-Rasûlü Okumak..................82

   Muhâfaza İçin Âmene’r-Rasûlü Yazmak.............................................83

   LEV ENZELNÂ.................................................................................83

   LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............84

   Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır...84

   İsm-i Âzam Haşr Sûresi’nin Sonundadır.............................................85

   İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak...............86

   Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu......................................87

   Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesîledir................................................89

   LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................90

   Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak.........................................90

   YÂSÎN SÛRESİ..................................................................................92

   YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA

   BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER....................................................................99

   Yâsîn Sûresi’ni Okumak Kur’ân-ı Kerîm’i

   On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır........................................................99

   Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur...........................................99

   Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Bağışlanır......102

   Yâsîn Sûresi’ni Okuyan Murâdına Nâil Olur....................................105

   Kalbinde Bir Sıkıntısı Olan Yâsîn Sûresi’ni Zâferanla

   Yazıp Suyunu İçerse, Sıkıntısı Zâil Olur..............................................105

   YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107

   Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107

   Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108

   Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.

   Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108

   Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi

   İçin Yâsîn Sûresi Okumak ...................................................................109

   Borçların Ödenmesi İçin Yâsîn Sûresi Okumak................................110

   Rızık Genişliğine Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak................110

   Şerlerden Muhâfaza Olunmak İçin Yâsîn Sûresi

   Okumak ve Yazmak..............................................................................114

   Kayıp Olan Bir Şeyin Bulunması İçin Yâsîn Sûresi’nin

   67. Âyet-i Kerîmesini Okumak.............................................................115

   Hastalıkların Şifâsı İçin Yâsin Sûresi Okumak ve Yazmak...............116

   Düşmanlara Gâlibiyet İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak..........118

   Berekete Nâil Olmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak ve Yazmak............119

   İsteklerin Husûlü İçin Yâsîn Sûresi Okumak.....................................121

   Yâsîn-i Şerîf Duâsının Okunuşu........................................................129

   MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ.......................................................133

   MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA

   BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..................................................................136

   Mülk Sûresi Kendisini Okuyana Şefâat Edecektir............................136

   Mülk Sûresi’ni Okumaya Devâm Eden

   Kabir Azâbına Dûçâr Olmaz.................................................................137

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Mülk

   Sûresi’ni Okumadan Uyumazdı............................................................139

   MÜLK (TEBÂRAKE) SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.........141

   Kabir Azâbından Korunmak İçin Tebârake Okumak.........................141

   Birçok Nîmetlere Nâil Olmak İçin Tebârake Okumak......................141

   İstenilen Şeylere Kavuşmak Niyetiyle Tebârake Okumak................142

   Sıkıntıların İzâlesi İçin Tebârake Okumak........................................143

   Göz Ağrısının Şifâsı İçin Tebârake Okumak.....................................143

   Cinlerden Korunmak İçin Tebârake Yazmak.....................................144

   VÂKI‘A SÛRESİ..............................................................................144

   VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........148

   Vâkı‘a Sûresi’nin Azameti.................................................................148

   Vâkı‘a Sûresi’ni Okuyan Bol Rızıklara Nâil Olur.............................149

   VÂKI‘A SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS................................151

   Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak................................151

   İsteklere Nâil Olmak İçin Vâkı‘a Okumak........................................153

   Rahmete Nâiliyet İçin Vâkı‘a Okumak..............................................154

   Şifâ İçin Vâkı‘a Okumak ve Yazmak.................................................154

   Doğum Kolaylığı İçin Vâkı‘a Yazmak...............................................154

   DUHÂN SÛRESİ.............................................................................155

   DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..........159

   Duhân Sûresi’ni Okumak Günahların Affına Vesîledir.....................159

   Duhân Sûresi’ni Okumak Cennette Bir Köşk Sâhibi Yapar..............160

   DUHÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...............................161

   İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Duhân Sûresi Okumak.......................161

   Şifâ İçin Duhân Sûresi Yazmak.........................................................162

   Berâat Gecesi’nde Duhân Sûresi Okumak.........................................162

   Şeytanın ve Eşrârın Şerrinden Korunmak İçin

   Duhân Sûresi Yazmak...........................................................................162

   SECDE SÛRESİ...............................................................................164

   SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER............167

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Secde Sûresi’ni

   Okumayı Terk Etmezdi.........................................................................167

   Cumâ Günü Secde Sûresi Okumak Sünnettir....................................170

   Yetmiş Hasene Kazandırıp Yetmiş Günahı Sildiren Sûre..................170

   Kabir Azâbından Korunmaya Vesîle Olan Sûre ................................171

   SECDE SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS.................................171

   Şifâ İçin Secde Sûresi Yazmak..........................................................171

   Çocukların Hastalıklardan Korunması İçin Secde Sûresi Yazmak....171

   İsteklere Nâil Olmak İçin Secde Sûresi Okumak..............................172

   FETH SÛRESİ.................................................................................173

   FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...............178

   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Çok Sevdiği Sûre..................178

   FETH SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS....................................179

   İsteklerin Gerçekleşmesi, Sıkıntılardan Kurtulmak ve Hastalıkların

   Şifâsı İçin Feth Sûresi Okumak ve Bâzı Âyetlerini Yazmak................179

   Bu Maddede Zikri Geçen Salât-ı Tüncînâ’nın Okunuşu...................183

   Hayırlı Rızık ve Bereket İçin Feth Sûresi Okumak...........................183

   Harpte Düşmana Gâlip Gelmek İçin Feth Sûresi Okumak................184

   Şerlerden Korunmak İçin Feth Sûresi Okumak ve Yazmak..............185

   Hayırlı Bir Kısmet İçin Feth Sûresi Yazmak.....................................185

   Hapisten Kurtulmak İçin Feth Sûresi Okumak..................................186

   RAHMÂN SÛRESİ..........................................................................189

   RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.......193

   Rahmân Sûresi’ndeki Hamd Husûsiyeti............................................193

   Rahmân Sûresi’nin Azameti..............................................................194

   RAHMÂN SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS............................194

   Şifâ İçin Rahmân Sûresi Yazmak.......................................................194

   Haşerelerden Korunmak İçin Rahmân Sûresi Yazmak......................195

   KEHF SÛRESİ.................................................................................195

   KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER..............208

   Cumâ Günü Kehf Sûresi Okumanın Fazîletleri.................................208

   Deccâl Fitnesinden Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak.................210

   Şeytandan Korunmak İçin Kehf Sûresi Okumak...............................211

   KEHF SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...................................212

   Bolluk ve Bereket İçin Kehf Sûresi Yazmak.....................................212

   Muhâfaza İçin Kehf Sûresi Yazmak..................................................213

   Kaybedilen Bir Şeyin Bulunması İçin Kehf Sûresi Yazmak.............213

   İstenilen Vakitte Kalkabilmek İçin Kehf Sûresi Okumak..................214

   CUMÂ SÛRESİ................................................................................216

   CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER.............218

   Cumâ Günü, Cumâ Sûresi Okumak Sünnettir...................................218

   Cumâ Sûresi’ni Her Gece Okumak Sünnettir....................................219

   Cumâ Sûresi’nin İlk Âyet-i Kerîmesinin Azameti.............................219

   CUMÂ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................220

   Şeytanın Vesveselerinden Kurtulmak İçin Cumâ Sûresi Okumak.....220

   Bereket İçin Cumâ Sûresi’nin 4. Âyet-i Kerîmesini Yazmak............220

   KIYÂMET SÛRESİ........................................................................221

   KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER......223

   Her Gece Kıyâmet Sûresi Okumanın Fazîleti....................................223

   Kıyâmet Sûresi Bitince Ne Söylenmelidir?.......................................224

   KIYÂMET SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS...........................225

   Takvâya Ulaşmak İçin Kıyâmet Sûresi Okumak...............................225

   Muhâfaza İçin Kıyâmet Sûresi Okumak............................................225

   Zekânın Artması İçin Kıyâmet Sûresi’nin 16-19.

   Âyet-i Kerîmelerini Yazmak.................................................................226

   NEBE’ SÛRESİ................................................................................227

   NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA MÜHİM BİR HADÎS-İ ŞERÎF........229

   Nebe’ Sûresi’nin Azameti..................................................................229

   NEBE’ SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................230

   Muhâfaza İçin Nebe’ Sûresi Okumak ve Yazmak.............................230

   Uyumamak İçin Nebe’ Sûresi Yazmak..............................................230

   Devlet Nezdindeki İşlerin Halli İçin Nebe’ Sûresi Okumak..............230

   Kuvvet Artışı İçin Nebe’ Sûresi Yazmak...........................................230

   KABİR ZİYÂRETLERİNDE OKUNACAK ÇOK

   FAZÎLETLİ ÂYETLER VE DUÂLAR............................................231

   Kabir Ziyâretlerinde Yâsîn-i Şerîf’ten Sonra

   Okunacak Sûreler ve Âyetler................................................................231

   Kabir Ziyâretinde Okunan Sûrelerin Ölülerin

   Ruhlarına Bağışlanma Duâsı................................................................239

   Özellikle Velîlerin Kabirlerinde Okunanların Bağışlanması

   ve Onlardan Himmet İsteme Duâsı.......................................................244

   Velîlerin Kabirlerinde Okuncak Tevessül Duâsı................................247

   Stok Kodu
   :
   9786056631591
   Boyut
   :
   17*24
   Sayfa Sayısı
   :
   256
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kitap Kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe - Arapça
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   7,80   
   15,60   
   3
   5,30   
   15,90   
   6
   2,70   
   16,20   
   9
   1,83   
   16,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   15,00   
   15,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat