Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin Ebul Leys Es Semerkandi

Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin

Liste Fiyatı : 30,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 3,67TL
9786054759002
363099
Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin
Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin
Gayem Yayıne
30.00

Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin
 

İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hal ve hareketleri ile örnek olmaları Allah celle celaluhu dostlarının belli başlı vasıflarıdır. 
Ayrıca, Allah’u Teala'nın rızası için insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedâkârlıkları onların şânındandır. Onlar, peygamberlerden sonra seçilenler sınıfındandır. Bir rehber elinde yetişerek silsile yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'e kadar gitmeleri; nerede ve hangi memlekette yetişirlerse yetişsinler, onları tek bir kaynağa bağlamıştır. Sultanlar, padişahlar doğruyu onlarla bulmaya çalışmışlar, mânevi sultanın onlar olduğunu görmüşler, onların nasihatleri ile devlete, millete ve insanlığa faydalı olmaya çalışmışlardır. Onlar, duâ ordularının kumandanları ve dertlerin manevî tabibleridir. On beş asırdır müslümanlara rehberlik etmiş, onlara doğruları öğretmiş, kendileri de eksiksiz islami bir hayat yaşamış olan İslâm âlimleri ye Evliyâ'yı kiramdan olan büyük zatlar sohbet ve nasihatlerini yazdıkları çok kıymetli eserlerinde gelecek nesillere hediye etmişlerdir. İyi insanların hayatları öğrenildikçe, iyilerin adedi artacaktır. Mazisini, büyüklerini tanıyamayan çocuklar, gençler ve yaşları ilerlemiş insanlar, büyüklüklere talip olamazlar. İnsanların çeşitli buhranlara, bunalımlara, ruhî sıkıntılara maruz kaldıkları asrımızda büyük insanların yaşayış tarzları, tavsiye ve nasihatları, hal ve hareketleri, kerametleri, hem zevk ve ibret almaya, hem de uyanmaya sebep olacaktır. 
Bizi Kitabına hidayet eden ve bizi sevgililerin er kıymetlisi ile diğer ümmetlere üstün kılan Allah’a hamd ederim. Öyle bir hamd ki istenen rızasını celp eder, saklı vergisini kazandırır ve bizleri nimetlerine şükredenlerden, velilerini ve nimetlerini bilenlerden kılar.
 
Efendimiz Muhammed’e, Resul’ü Mustafa’ya, Nebisi Mücteba’ya (seçkin kuluna); O’nun al’ine, tertemiz soyuna; ashabına ve bütün ümmetine salat ederim.
 www.kitaptakipcileri.com
Fakih Zahid Alim Nasr bin Muhammed bin İbrahim es –Semerkandı - Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin – der ki:
 
Allah Teala’nın edepte marifet, ilimde haz, hikmet ve vaazlara bakış, iyi kimselerin hayatlarına ve Allah’ın zatı hakkında içtihat edenlerin içtihatlarına vukuf nasip ettiği kimseye, Allah’ın Kitabı’nın:
 
"Rabbinin yoluna hikmet ve güzel vaaz ile davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…” buyurduğu ve sünnette de, Abdullah bin Mes’ud radıyallah anh rivayetinde:
 
"Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, bizi usandırma korkusu ile bize ara sıra vaaz ederdi” şeklinde geçtiği üzere davet ve vaazı vacip (bir görev) gördüğün için, bu kitabında, ona göz atan kimseye şifa olacak vaaz ve hikmetler derledim.
 
      Ona vasiyetim bu kitaba önce kendi nefsinin öğüt ve ibret alması, sonra da Allah rızası için başkalarına öğüt verme niyetiyle bakmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bize bütün bunları emretmiş ve bu hususta sünnet de varid olmuştur. Allah Teala söyle buyurmuştur:
 
      "…Kitabı öğretmeniz nedeniyle Rabbe has kullar olur.”
 www.kitaptakipcileri.com
     Bazı alimler, bunun manasının: Kitap’tan insanlara öğrettiklerinizle amel edin, demektir, Demişlerdir. Allah Teala bir başka ayette de:
"… Allah’tan kulları arasında ancak alimler korkar…” buyurmuştur. Allah Teala, Peygamberi (s.a.s.)’e de:
"Ey elbisesine bürünen! Kalk insanları uyar” buyurmuştur. Bir başka ayette de:
"Öğüt ver; çünkü öğüt mü’minlere fayda verir” buyurmuştur.
Peygamber (s.a.s.)’den de: "bir saat tefekkür etmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” dediği rivayet edilmiştir.
Kim hikmetlere, vaazlara ve selef-i salihinin ibretli hayatlarına bakmaktan yüz çevirirse, mutlaka iki şeyle karşı karşıya kalır: Ya az amelle yetinir ve kendisinin hayırlara koşan öncülerden olduğunu vehmeder, yahut biraz çalışır, bunu gözünde büyütür. Bununla başkalarından üstün olduğunu görür. Böylece gayreti boşa gider.
 Ama bunlara bakarsa, ibadetlere karşı isteği artar; onların derecelerine yetişmekteki kusurunu bilir. Bu itibarla Allah’tan en temiz amelleri ve en büyük bereketleri dileriz. O, çok lütufkardır, her şeye kadirdir.  
                         EBÜ’L-LEYS NASR BİN MUHAMMED
                                    ES- SEMERKANDİ
                                   (Ö. 375 H. / 985 M.)
 
Büyük İslam alimlerinden olup adı Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Leys olup, Semerkandi nisbesiyle tanınmıştır. İmam-ül Hüda ve fakih lakaplarıyla da anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, H. 375 (M. 985) yılında vefat etti.
Semerkand’da doğan Ebü’l-Leys semerkandi, küçük yaşlarda ilim tahsiline başladı. Zamanının önde gelen alimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Öğrenim silsilesi İmam Ebu Yusuf’a ulaşan Ebu Cafer Hundivani’den dersler aldı. Hanefi fıkhında yüksek derecelere ulaşım Fakih lakabını aldı. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve İslam tarihlerinde de engin bilgiye sahip olup, kendisine İmam-ül Hüda lakabı verildi.
Hanefi mezhebinin en büyük alimlerinden olan Ebü’l-Leys Semerkandi, güzel ahlak sahibi olup İslam dininin yüceliğini ve ebedi saadete ermenin yollarını, hayatı boyunca insanlara anlatmaya çalıştı.
 
Buyurdu ki:
"Kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve şu dört şeyden de sakınmalıdır: sarılması gereken dört şey şunlardır: Namazları doğru kılmalı, zekatı vermeli, Kuran-ı Kerim okumalı, Allahü Teala’yı unutmayıp çok anmalı ve zikretmelidir. Sakınması icap eden dört şey de şunlardır: Yalan söylememeli, hiyanet etmemeli, kovuculuk (söz taşıma, gıybet etme) yapmamalı, üzerine idrar sıçratmamalıdır. Nitekim Ebu Ümane (r.a.)’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulüllah (s.a.v.) buyuruyor ki:
"idrardan sakınınız! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey odur!” bir başka hadis-i şerifte ise:
"İdrardan çekininiz. Kabir azabının çoğu sidik (sıçrantısı) sebebiyledir!” buyurmuştur.”
 
Haram ve şüphelilerden sakınmakta ve dünyaya değer vermemekte çok yüksek derecelere ulaşan Ebü’l-Leys Semerkandı, birçok talebe yetiştirip, çeşitli alimlere dair çok kıymetli eserler yazmıştır. Yazdığı eserlerin en meşhurları vaaz ve nasihat kitapları özelliğinde olan " Tenbihül Gafilin ” ve " bostanül arifin ”dir. Bütünüyle İslam ahlakını anlatan bu eserler, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle beraber, nasihat ve hikmetli sözler içerirler. Ebü’l-Leys Semerkandı ’nin diğer önemli eserlerinden bazıları şunlardır:
 
1-    Tefsir-ül-Kur’an,
2-    Hizanet-ül-Fıkıh,
3-    Uyun-ül-Mesail fil-Fürü,
4-    Esrar-ül- Vahy,
5-    Kurret-ül-Uyun ve Müferrihu-Kalp-il-Mazhun
6-    Şerh-i Fıkh-ul-Ekber,
7-    Dekaid-ul-Ahbar fi Zikr-il-Cennet-i Ve’n-Nar,
8-    El-Feteva.   
 
Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak 'Tevhid' birlik dini olan İslâm'ın 'ana caddesi'ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksın. 
Eserde de görüleceği gibi; ihlas, ölüm, ölümün şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve alametleri, cehennem ve cehennemliklerin halleri, iyliği emir ve kötülüğü men, tevbe, anababa hakkı, sıla-i rahim, komşu hakkı, içki ve kötülükleri, yalan, gıybet, haset, koğuculuk, kibir, kin, gayz ve kötülükleri ile dünya, sabır ve çeşitleri, zina, faiz, zulüm, ihsan, Allah korkusu, şükür, helal ve haram kazanç ve sonuçları, tevekkül, haya, niyet, hac, cihat, mücadele, ölçü, karı-koca hakkı, hastalık, hasta ziyareti, rızık, tekfir, içtihat, itaat, şeytan gibi konuları aydınlığa kavuştururken çeşitli mev'ize ve hikâyeler de anlatılmaktadır... 

 

 • Açıklama
  • Tenbihül Gafilin Bostanul Arifin
    

   İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hal ve hareketleri ile örnek olmaları Allah celle celaluhu dostlarının belli başlı vasıflarıdır. 
   Ayrıca, Allah’u Teala'nın rızası için insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedâkârlıkları onların şânındandır. Onlar, peygamberlerden sonra seçilenler sınıfındandır. Bir rehber elinde yetişerek silsile yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem'e kadar gitmeleri; nerede ve hangi memlekette yetişirlerse yetişsinler, onları tek bir kaynağa bağlamıştır. Sultanlar, padişahlar doğruyu onlarla bulmaya çalışmışlar, mânevi sultanın onlar olduğunu görmüşler, onların nasihatleri ile devlete, millete ve insanlığa faydalı olmaya çalışmışlardır. Onlar, duâ ordularının kumandanları ve dertlerin manevî tabibleridir. On beş asırdır müslümanlara rehberlik etmiş, onlara doğruları öğretmiş, kendileri de eksiksiz islami bir hayat yaşamış olan İslâm âlimleri ye Evliyâ'yı kiramdan olan büyük zatlar sohbet ve nasihatlerini yazdıkları çok kıymetli eserlerinde gelecek nesillere hediye etmişlerdir. İyi insanların hayatları öğrenildikçe, iyilerin adedi artacaktır. Mazisini, büyüklerini tanıyamayan çocuklar, gençler ve yaşları ilerlemiş insanlar, büyüklüklere talip olamazlar. İnsanların çeşitli buhranlara, bunalımlara, ruhî sıkıntılara maruz kaldıkları asrımızda büyük insanların yaşayış tarzları, tavsiye ve nasihatları, hal ve hareketleri, kerametleri, hem zevk ve ibret almaya, hem de uyanmaya sebep olacaktır. 
   Bizi Kitabına hidayet eden ve bizi sevgililerin er kıymetlisi ile diğer ümmetlere üstün kılan Allah’a hamd ederim. Öyle bir hamd ki istenen rızasını celp eder, saklı vergisini kazandırır ve bizleri nimetlerine şükredenlerden, velilerini ve nimetlerini bilenlerden kılar.
    
   Efendimiz Muhammed’e, Resul’ü Mustafa’ya, Nebisi Mücteba’ya (seçkin kuluna); O’nun al’ine, tertemiz soyuna; ashabına ve bütün ümmetine salat ederim.
    www.kitaptakipcileri.com
   Fakih Zahid Alim Nasr bin Muhammed bin İbrahim es –Semerkandı - Allah onlardan razı olsun ve onları razı etsin – der ki:
    
   Allah Teala’nın edepte marifet, ilimde haz, hikmet ve vaazlara bakış, iyi kimselerin hayatlarına ve Allah’ın zatı hakkında içtihat edenlerin içtihatlarına vukuf nasip ettiği kimseye, Allah’ın Kitabı’nın:
    
   "Rabbinin yoluna hikmet ve güzel vaaz ile davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…” buyurduğu ve sünnette de, Abdullah bin Mes’ud radıyallah anh rivayetinde:
    
   "Efendimiz sallallahu aleyhi ve selem, bizi usandırma korkusu ile bize ara sıra vaaz ederdi” şeklinde geçtiği üzere davet ve vaazı vacip (bir görev) gördüğün için, bu kitabında, ona göz atan kimseye şifa olacak vaaz ve hikmetler derledim.
    
         Ona vasiyetim bu kitaba önce kendi nefsinin öğüt ve ibret alması, sonra da Allah rızası için başkalarına öğüt verme niyetiyle bakmasıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bize bütün bunları emretmiş ve bu hususta sünnet de varid olmuştur. Allah Teala söyle buyurmuştur:
    
         "…Kitabı öğretmeniz nedeniyle Rabbe has kullar olur.”
    www.kitaptakipcileri.com
        Bazı alimler, bunun manasının: Kitap’tan insanlara öğrettiklerinizle amel edin, demektir, Demişlerdir. Allah Teala bir başka ayette de:
   "… Allah’tan kulları arasında ancak alimler korkar…” buyurmuştur. Allah Teala, Peygamberi (s.a.s.)’e de:
   "Ey elbisesine bürünen! Kalk insanları uyar” buyurmuştur. Bir başka ayette de:
   "Öğüt ver; çünkü öğüt mü’minlere fayda verir” buyurmuştur.
   Peygamber (s.a.s.)’den de: "bir saat tefekkür etmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır” dediği rivayet edilmiştir.
   Kim hikmetlere, vaazlara ve selef-i salihinin ibretli hayatlarına bakmaktan yüz çevirirse, mutlaka iki şeyle karşı karşıya kalır: Ya az amelle yetinir ve kendisinin hayırlara koşan öncülerden olduğunu vehmeder, yahut biraz çalışır, bunu gözünde büyütür. Bununla başkalarından üstün olduğunu görür. Böylece gayreti boşa gider.
    Ama bunlara bakarsa, ibadetlere karşı isteği artar; onların derecelerine yetişmekteki kusurunu bilir. Bu itibarla Allah’tan en temiz amelleri ve en büyük bereketleri dileriz. O, çok lütufkardır, her şeye kadirdir.  
                            EBÜ’L-LEYS NASR BİN MUHAMMED
                                       ES- SEMERKANDİ
                                      (Ö. 375 H. / 985 M.)
    
   Büyük İslam alimlerinden olup adı Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Leys olup, Semerkandi nisbesiyle tanınmıştır. İmam-ül Hüda ve fakih lakaplarıyla da anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, H. 375 (M. 985) yılında vefat etti.
   Semerkand’da doğan Ebü’l-Leys semerkandi, küçük yaşlarda ilim tahsiline başladı. Zamanının önde gelen alimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Öğrenim silsilesi İmam Ebu Yusuf’a ulaşan Ebu Cafer Hundivani’den dersler aldı. Hanefi fıkhında yüksek derecelere ulaşım Fakih lakabını aldı. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve İslam tarihlerinde de engin bilgiye sahip olup, kendisine İmam-ül Hüda lakabı verildi.
   Hanefi mezhebinin en büyük alimlerinden olan Ebü’l-Leys Semerkandi, güzel ahlak sahibi olup İslam dininin yüceliğini ve ebedi saadete ermenin yollarını, hayatı boyunca insanlara anlatmaya çalıştı.
    
   Buyurdu ki:
   "Kabir azabından kurtulmak isteyen şu dört şeye sarılmalı ve şu dört şeyden de sakınmalıdır: sarılması gereken dört şey şunlardır: Namazları doğru kılmalı, zekatı vermeli, Kuran-ı Kerim okumalı, Allahü Teala’yı unutmayıp çok anmalı ve zikretmelidir. Sakınması icap eden dört şey de şunlardır: Yalan söylememeli, hiyanet etmemeli, kovuculuk (söz taşıma, gıybet etme) yapmamalı, üzerine idrar sıçratmamalıdır. Nitekim Ebu Ümane (r.a.)’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulüllah (s.a.v.) buyuruyor ki:
   "idrardan sakınınız! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey odur!” bir başka hadis-i şerifte ise:
   "İdrardan çekininiz. Kabir azabının çoğu sidik (sıçrantısı) sebebiyledir!” buyurmuştur.”
    
   Haram ve şüphelilerden sakınmakta ve dünyaya değer vermemekte çok yüksek derecelere ulaşan Ebü’l-Leys Semerkandı, birçok talebe yetiştirip, çeşitli alimlere dair çok kıymetli eserler yazmıştır. Yazdığı eserlerin en meşhurları vaaz ve nasihat kitapları özelliğinde olan " Tenbihül Gafilin ” ve " bostanül arifin ”dir. Bütünüyle İslam ahlakını anlatan bu eserler, ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle beraber, nasihat ve hikmetli sözler içerirler. Ebü’l-Leys Semerkandı ’nin diğer önemli eserlerinden bazıları şunlardır:
    
   1-    Tefsir-ül-Kur’an,
   2-    Hizanet-ül-Fıkıh,
   3-    Uyun-ül-Mesail fil-Fürü,
   4-    Esrar-ül- Vahy,
   5-    Kurret-ül-Uyun ve Müferrihu-Kalp-il-Mazhun
   6-    Şerh-i Fıkh-ul-Ekber,
   7-    Dekaid-ul-Ahbar fi Zikr-il-Cennet-i Ve’n-Nar,
   8-    El-Feteva.   
    
   Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak 'Tevhid' birlik dini olan İslâm'ın 'ana caddesi'ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksın. 
   Eserde de görüleceği gibi; ihlas, ölüm, ölümün şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve alametleri, cehennem ve cehennemliklerin halleri, iyliği emir ve kötülüğü men, tevbe, anababa hakkı, sıla-i rahim, komşu hakkı, içki ve kötülükleri, yalan, gıybet, haset, koğuculuk, kibir, kin, gayz ve kötülükleri ile dünya, sabır ve çeşitleri, zina, faiz, zulüm, ihsan, Allah korkusu, şükür, helal ve haram kazanç ve sonuçları, tevekkül, haya, niyet, hac, cihat, mücadele, ölçü, karı-koca hakkı, hastalık, hasta ziyareti, rızık, tekfir, içtihat, itaat, şeytan gibi konuları aydınlığa kavuştururken çeşitli mev'ize ve hikâyeler de anlatılmaktadır... 

    

   Stok Kodu
   :
   9786054759002
   Kağıt Türü
   :
   Ciltli Sert Kapak - Kitap Kağı
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   15,60   
   31,20   
   3
   10,60   
   31,80   
   6
   5,40   
   32,40   
   9
   3,67   
   33,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   30,00   
   30,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat