0 yorum  |  Yorum Yap
Yazar: İmamı Gazali - أبي حامد الغزالي
Ürün Kodu: 9789944219619
Kapak - Kağıt Türü: Ciltli Sert Kapak - Kitap Kağıdı
Dili: Türkçe - Arapça
Sayfa Sayısı - Ebatları: 4066 Sayfa - 17*24 cm
Ahmet Serdaroğlu: Ahmet Serdaroğlu
Gönderi Süresi: 1-3
Stok Durumu: 977
183,60TL
Vergiler Hariç: 170,00TL

HÜCCETÜ'L İSLAM İMAM GAZALİ

İHYÂU ULÛMİ'D - DÎN ( 4 CİLT )
 
SIVAMA CİLT

Tercüme - Ahmet SERDAROĞLU

 

İhyau Ulumi’ddin Tercümesi (4 cilt-takım-sıvama) -İmam Gazali

 

(1) Bu eser, ÎHYÂU ULÛMİ''D-DÎN in lâtin harfleriyle neşr edilmeğe başlanan ilk Türkçe tercümesidir. 1963 yılında, Ankara''da cüz cüz neşr edilmeğe başlanmıştır. Elinizdeki bu baskı, 1 inci cildin 3 üncü baskısıdır. Binaenaleyh Cumhuriyet devrinde İhyâ''yı tercüme ve neşirde öncülük şerefi mütercim Ahmed Serdaroğlu''na aittir. 

(2) İhyâ''nın aslı 4 rub''dan (ruh* dörtte bir demektir), yâni dört ciltten müteşekkildir. Her ciltte 10 kitâb, tamâmında da 40 kitâb vardır. Yayınevimiz eserin bu Türkçe tercümesini, Arapça aslı gibi dört cilt olarak bastırmayı uygun görmüştür. 

(3) Eserdeki hadîs-i şeriflerin kaynakları dip notlar hâlinde belirtilmiştir. 

(4) İmâm Gazali hazretleri Şafiî mezhebine mensûb olduğu için, Hanefî mezhebine uymayan bâzı ictihadlar ve fıkıh hükümleri hakkında yeri geldikçe notlar konup îzâhat verilmiştir. 

(5) Bu cildin sonuna, mevzu sırasına göre İÇİNDEKİLER ilâve edilmiştir. Alfabetik İSİM FİHRİSTİ ise, 4 üncü cildin sonuna konacaktır. 

(6) Tercümeye esâs tutulan Arabça metin 1306 târihinde, Mısır''da Meymeniyye Matbaası''nda basılan nüshanın metnidir 

 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!