0 yorum  |  Yorum Yap
Yazar: İbrahim Halebi
Ürün Kodu: 9786059815802
Kapak - Kağıt Türü: Ciltli Sert Kapak - Şamua Kağıt
Dili: Yeni Dizgi Arapça
Sayfa Sayısı - Ebatları: 354 Sayfa - 17x24 cm
Yayınevi: KitapKalbi Y
Gönderi Süresi: 1-3
Stok Durumu: 10000
18,00TL
Vergiler Hariç: 16,67TL

Halebi Sağır Arapça حلبي صغير  Eski Medrese Yazılı
 

Elinizde bulunan bu kitab İmâm Muhammed Sedîdü'd-dîn Kaşgâri'nin "Münyetü 1-Musallî" adlı eserinin şerhidir. Sedîdü'd din Kaşgârî hicrî 705 (milâdî 1305) yılında vefat etmiş bulunan bir âlimdir.
Bu eseri şerh eden zât ise Halebi İbrahim bin'Muhanuned' dir. İbrahim bin Muhammed fukahâ'dan bir zâttır. Hicri 865 (milâdi 1459) yılında Haleb'de dünyaya gelmiştir.
Halebî merhum tahsilini Haleb ve Mısırda ikmâl ettikten sonra istanbul'a gelmiş ve Fatih Câmi-i Şerifinde imamlık yapmıştır.
Halebî İbrahim bin Muhammed hicrî 956 (milâdî 1549) tari­hinde İstanbul'da vefat etmiş ve Edirnekapısı Kabristanına defnedilmiştir.
Halebî merhumun eserleri arasında en meşhurlarından biri elinizde bulunan Münyetü İ-Musallî Şerhi (Halebî Sağîr) dir.
İbrahim Halebî daha önce Münyetül-Musallî'yî Gımyetü'l-Mütemellî fi Şerh-i Münyetü 1-Musaîlî (Halebî-i Kebir) nâmı ile ve daha geniş bir şekilde şerhetmişti. Daha sonra bu şerhi her­kesin kolayca istifâdesini temin maksadı ile kısaltarak Halebî-i Sağîr'i meydana getirmiştir.
Halebî-i Sağır asırlar boyunca mektep medrese ve dergâh­larda okunan ve okutulan halk arasında da şöhreti en çok yayı­lan kitap olmuştur.
Asırlardan beri şöhretini muhafaza eden; ilim ve irfan hayatımıza pek çok faydası dokunan bu eserin unutulup gitmesine gönlümüz razı olmadı. Yeni neslin de bu eserden istifâde etmesini arzu ettik. Çünkü bu eser kıyamete kadar bakî kalacak yü­ce İslâm Dini'nin en büyük ibâdeti olan NAMAZ'ı en güzel ve mükemmel bir şekilde anlatan eserdir...

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!