Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt Ahmet Mahmut Ünlü

Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt

Liste Fiyatı : 45,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 5,50TL
9786056969744
364209
Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt
Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2. Cilt
Cübbeli Ahmet Hoca Yayınları
45.00
 1. Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2.Cilt
Dâreyn Saadeti Kazanmak İçin
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den ve Salihlerden Rivayet Edilen Faziletli Sure-i Celile ve Ayet-i Kerimeler
MUHTEVİYAT
-Duanın Faziletiyle İlgili Konular
-Uyanış -Kaza-i Hacet ve Giyinme Hallerinde -Abdest Alırken
-Teheccüd, İmsak ve Güneşin Doğuş-Batış Vakitlerinde Okunacaklar
Bu eser, bu konuda yazmaya başladığımız ve epeyce bir yol aldığımız “Ezkâr ve De‘avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli”nin birinci cildidir ki incelediğinizde müşâhede edeceğiniz vechile; bu eserin diğerlerinden farkı:
1) Konuların bölümlerle, baplarla ve fasıllarla birbirinden ayrılmış olarak tertip edilmiş olması,
2) Hadîs-i şerîfler arasında kaynak bakımından sıhhati ziyâ- de olanların öne alınması,
3) Her duânın başında kendisine âit özel başlık zikredilmesi,
4) Önceki kitaplarımızda mevcut olmayan birçok hadîs-i şe- rîf, zikir ve duânın mevcûdiyeti,
5) En mühimi de zikredilen hadîs-i şerîflere, duâlara ve zi- kirlere hiçbir Türkçe eserde bir arada cem olamayacak şekilde şerh ve îzahlar yapılmış olmasıdır.
Kur'ân-ı Kerîm'den başka hiçbir eserin hatâsız olmayacağı- na Allâh-u Te‘âlâ karar verdiğine göre; biz bu kitabımızın ku- sursuz ve hatâsız olduğunu iddiâ edemesek de bu eseri her yö- nüyle nispeten mükemmel bir kitap hâlinde sizlere arz etmeye âzamî derecede gayret etmiş bulunmaktayız.
Bu Ciltte Bulunan Konuların Tertîbi
“Duânın Fazîleti Hakkında Âyet-i Kerîmeler”,
“Duânın ile İlgili Hadîs-i Şerîfler”,
“Duânın Kabûl Olunacağı Zamanlar ve Mekânlar”,
“Uyku Arasında ve Uyandıktan Sonra Okunacaklar”,
“Kazâ-i Hâcet, Abdest ve Giyinme Duâları”,
“Teheccüd Namazıyla İlgili Duâlar”,
“İmsâk ile Güneşin Doğması Arasında Okunacaklar” ve
“Güneşin Doğuş ve Batış Vakitlerinde Okunacaklar” şeklindedir.
Diğer Ciltlerde Zikredilecek Konular
Bu kitabın ikinci cildinde inşâallâh:
“Sabah-Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler”,
“Sâdece Sabah Okunacak Duâlar ve Zikirler”,
“Sâdece Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler”
ve bunların teferruâtıyla alâkalı bölümler yer alacaktır.
Üçüncü ciltte ise inşâallâh:
“Ezan ve Kāmetle İlgili Duâ ve Zikirler”,
“Namazlardan Sonra Okunacaklar” ve
“Uyku Öncesi Okunacaklar”
diye başlayan diğer bölümler ele alınacaktır ki inşâallâh bu cildin ardından ikinci ve üçüncü ciltler kısa zaman içerisinde ardarda çıkartılacaktır. Daha sonraki ciltlerde ise inşâallâh:
“Gün İçinde Yapılacak Fazîletli Zikirler”,
“Gece Okunacak Fazîletli Âyet-i Kerîmeler”,
“Belli Vakitlere Bağlı Kalmaksızın Okunacaklar”,
“Namaz İçinde Okunacaklar” başlıkları altında birçok duâ ve zikir nakledilecek, sonra İslâm'ın diğer şartları olan:
“Oruç İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler”,
“Hac İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler” ve
“Zekât İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler” cem edilecek.
En son ciltlerde ise inşâallâh:
“Yolculuk Duâları”,
“Hastalık Duâları”,
“Hâcet Duâları” ve “Yeme-İçme Duâları” gibi farklı ne- denlerle okunması mesnûn olan rivâyetler derlenecektir.
Bu Cildin Sağdan Başlayan Kısmıyla İlgili Mâlûmât
Şunu da bildireyim ki; yataktan kalkarken başlayıp tekrar yatmadan önce okunacakların tümünü vird hâlinde tâkip etmek isteyenlere kolaylık olsun ve bu sâyede bütün zikirlerle amel etmek isteyenler diğer cildlerin çıkmasını beklemeden bu fazîletlerin hepsini elde edebilsinler diye bu cildin sağ tarafından başlayan Arapça kısmında bu husustaki duâ ve zikirlerin tümünü cem ettik. Tabî ki fazîletli zikirler çok olduğundan, günümüz insanı da gevşek ve meşgul olduğu için Arapça kısmında her konuda en mühim olanları bold (koyu siyah) olarak yazdık.
Allâh-u Te‘âlâ cümlemize bu eserde zikredilen duâ ve zikirlerle meşgul olup, Yüce Rabbimiz'in zikrinden gaflet sebebiyle iki cihanda başımıza gelecek belâları savuşturmayı ve bu zikirler mukābilinde vaad edilen ecr-u mesûbâta (sevaplara) kavuşmayı nasîb-ü müyesser eylesin. Âmîn!
Son olarak şunu söylemeliyim ki; bu âciz kardeşiniz bu kitapta zikretmiş olduğum duâların ve fazîletli zikirlerin hepsiyle amel etmeye son derece düşkün olmam hasebiyle sizlerin de, bunlarla âmil olmanızı ziyâdesiyle temennî etmekteyim. Allâh-u Te‘âlâ bu fakîri tembellikten, gevşeklikten, üşenip terk etmekten, nazardan, gözden ve bütün âfetlerden muhâfaza ederek, siz cemâat ve okuyucularına bağışlasın. Âmîn!
Yüce Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar hepimize gece ve gündüz saatlerinde bu zikirlerle meşgul olmayı ve her yap- tığımız işte, her okuduğumuz zikirde sâdece Zât-ı Ecelli E‘lâ- sı'nın rızâsını gözetmeyi nasîb-ü müyesser eylesin.
Ayrıca bu fakîri bu kitabın diğer cildlerini de tamamlamaya ve kıyâmete kadar ümmetin istifâde edeceği nice eserler hazırlamaya muvaffak eylesin. Âmîn! Yâ Mu‘în!
HÂTİME / SONSÖZ
Son söz olarak şunu da ifâde edeyim ki, bu eserde geçen duâ ve zikirlerle amele muvaffak edilen kardeşlerimiz, sâdece kendilerini kazandırmakla yetinecek kadar cimrilik etmemeli, bilakis Âişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen:
“Yanındaki komşusu aç iken tok olarak geceleyen kişi, (kâmil mânâda) îmân sâhibi değildir.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:2166, 2/15) hadîs-i şerîfinin muktezâsınca amel ederek, zikir ve duâdan gâfil oldukları için ruhları mâneviyattan aç kalmış olan kimseleri de bunlardan haberdâr etmelidirler.
Yine böylece Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:
“Sizin biriniz kendisi için sevdiğini, (mümin) kardeşi için de sevinceye kadar (hakîkî mânâda) îmân etmiş olamaz.” (el-Buhârî, es-Sahîh, el-Îmân:6, rakam:13, 1/12; Müslim, es-Sahîh, el-Îmân, rakam:71, 1/67) hadîs-i şerîfini önemseyerek, bu fazîletlerden mahrum olan insanları da uyandırıp teşvîk etmelidirler.
Nitekim Ebû Mes‘ûd el-Ensârî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):
 • Açıklama
   1. Ezkar ve Deavat Külliyatı ve Dua İlmihali 2.Cilt
   Dâreyn Saadeti Kazanmak İçin
   Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den ve Salihlerden Rivayet Edilen Faziletli Sure-i Celile ve Ayet-i Kerimeler
   MUHTEVİYAT
   -Duanın Faziletiyle İlgili Konular
   -Uyanış -Kaza-i Hacet ve Giyinme Hallerinde -Abdest Alırken
   -Teheccüd, İmsak ve Güneşin Doğuş-Batış Vakitlerinde Okunacaklar
   Bu eser, bu konuda yazmaya başladığımız ve epeyce bir yol aldığımız “Ezkâr ve De‘avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli”nin birinci cildidir ki incelediğinizde müşâhede edeceğiniz vechile; bu eserin diğerlerinden farkı:
   1) Konuların bölümlerle, baplarla ve fasıllarla birbirinden ayrılmış olarak tertip edilmiş olması,
   2) Hadîs-i şerîfler arasında kaynak bakımından sıhhati ziyâ- de olanların öne alınması,
   3) Her duânın başında kendisine âit özel başlık zikredilmesi,
   4) Önceki kitaplarımızda mevcut olmayan birçok hadîs-i şe- rîf, zikir ve duânın mevcûdiyeti,
   5) En mühimi de zikredilen hadîs-i şerîflere, duâlara ve zi- kirlere hiçbir Türkçe eserde bir arada cem olamayacak şekilde şerh ve îzahlar yapılmış olmasıdır.
   Kur'ân-ı Kerîm'den başka hiçbir eserin hatâsız olmayacağı- na Allâh-u Te‘âlâ karar verdiğine göre; biz bu kitabımızın ku- sursuz ve hatâsız olduğunu iddiâ edemesek de bu eseri her yö- nüyle nispeten mükemmel bir kitap hâlinde sizlere arz etmeye âzamî derecede gayret etmiş bulunmaktayız.
   Bu Ciltte Bulunan Konuların Tertîbi
   “Duânın Fazîleti Hakkında Âyet-i Kerîmeler”,
   “Duânın ile İlgili Hadîs-i Şerîfler”,
   “Duânın Kabûl Olunacağı Zamanlar ve Mekânlar”,
   “Uyku Arasında ve Uyandıktan Sonra Okunacaklar”,
   “Kazâ-i Hâcet, Abdest ve Giyinme Duâları”,
   “Teheccüd Namazıyla İlgili Duâlar”,
   “İmsâk ile Güneşin Doğması Arasında Okunacaklar” ve
   “Güneşin Doğuş ve Batış Vakitlerinde Okunacaklar” şeklindedir.
   Diğer Ciltlerde Zikredilecek Konular
   Bu kitabın ikinci cildinde inşâallâh:
   “Sabah-Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler”,
   “Sâdece Sabah Okunacak Duâlar ve Zikirler”,
   “Sâdece Akşam Okunacak Duâlar ve Zikirler”
   ve bunların teferruâtıyla alâkalı bölümler yer alacaktır.
   Üçüncü ciltte ise inşâallâh:
   “Ezan ve Kāmetle İlgili Duâ ve Zikirler”,
   “Namazlardan Sonra Okunacaklar” ve
   “Uyku Öncesi Okunacaklar”
   diye başlayan diğer bölümler ele alınacaktır ki inşâallâh bu cildin ardından ikinci ve üçüncü ciltler kısa zaman içerisinde ardarda çıkartılacaktır. Daha sonraki ciltlerde ise inşâallâh:
   “Gün İçinde Yapılacak Fazîletli Zikirler”,
   “Gece Okunacak Fazîletli Âyet-i Kerîmeler”,
   “Belli Vakitlere Bağlı Kalmaksızın Okunacaklar”,
   “Namaz İçinde Okunacaklar” başlıkları altında birçok duâ ve zikir nakledilecek, sonra İslâm'ın diğer şartları olan:
   “Oruç İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler”,
   “Hac İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler” ve
   “Zekât İbâdetiyle İlgili Duâ ve Zikirler” cem edilecek.
   En son ciltlerde ise inşâallâh:
   “Yolculuk Duâları”,
   “Hastalık Duâları”,
   “Hâcet Duâları” ve “Yeme-İçme Duâları” gibi farklı ne- denlerle okunması mesnûn olan rivâyetler derlenecektir.
   Bu Cildin Sağdan Başlayan Kısmıyla İlgili Mâlûmât
   Şunu da bildireyim ki; yataktan kalkarken başlayıp tekrar yatmadan önce okunacakların tümünü vird hâlinde tâkip etmek isteyenlere kolaylık olsun ve bu sâyede bütün zikirlerle amel etmek isteyenler diğer cildlerin çıkmasını beklemeden bu fazîletlerin hepsini elde edebilsinler diye bu cildin sağ tarafından başlayan Arapça kısmında bu husustaki duâ ve zikirlerin tümünü cem ettik. Tabî ki fazîletli zikirler çok olduğundan, günümüz insanı da gevşek ve meşgul olduğu için Arapça kısmında her konuda en mühim olanları bold (koyu siyah) olarak yazdık.
   Allâh-u Te‘âlâ cümlemize bu eserde zikredilen duâ ve zikirlerle meşgul olup, Yüce Rabbimiz'in zikrinden gaflet sebebiyle iki cihanda başımıza gelecek belâları savuşturmayı ve bu zikirler mukābilinde vaad edilen ecr-u mesûbâta (sevaplara) kavuşmayı nasîb-ü müyesser eylesin. Âmîn!
   Son olarak şunu söylemeliyim ki; bu âciz kardeşiniz bu kitapta zikretmiş olduğum duâların ve fazîletli zikirlerin hepsiyle amel etmeye son derece düşkün olmam hasebiyle sizlerin de, bunlarla âmil olmanızı ziyâdesiyle temennî etmekteyim. Allâh-u Te‘âlâ bu fakîri tembellikten, gevşeklikten, üşenip terk etmekten, nazardan, gözden ve bütün âfetlerden muhâfaza ederek, siz cemâat ve okuyucularına bağışlasın. Âmîn!
   Yüce Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar hepimize gece ve gündüz saatlerinde bu zikirlerle meşgul olmayı ve her yap- tığımız işte, her okuduğumuz zikirde sâdece Zât-ı Ecelli E‘lâ- sı'nın rızâsını gözetmeyi nasîb-ü müyesser eylesin.
   Ayrıca bu fakîri bu kitabın diğer cildlerini de tamamlamaya ve kıyâmete kadar ümmetin istifâde edeceği nice eserler hazırlamaya muvaffak eylesin. Âmîn! Yâ Mu‘în!
   HÂTİME / SONSÖZ
   Son söz olarak şunu da ifâde edeyim ki, bu eserde geçen duâ ve zikirlerle amele muvaffak edilen kardeşlerimiz, sâdece kendilerini kazandırmakla yetinecek kadar cimrilik etmemeli, bilakis Âişe (Radıyallâhu Anhâ)dan rivâyet edilen:
   “Yanındaki komşusu aç iken tok olarak geceleyen kişi, (kâmil mânâda) îmân sâhibi değildir.” (el-Hâkim, el-Müstedrek, rakam:2166, 2/15) hadîs-i şerîfinin muktezâsınca amel ederek, zikir ve duâdan gâfil oldukları için ruhları mâneviyattan aç kalmış olan kimseleri de bunlardan haberdâr etmelidirler.
   Yine böylece Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen:
   “Sizin biriniz kendisi için sevdiğini, (mümin) kardeşi için de sevinceye kadar (hakîkî mânâda) îmân etmiş olamaz.” (el-Buhârî, es-Sahîh, el-Îmân:6, rakam:13, 1/12; Müslim, es-Sahîh, el-Îmân, rakam:71, 1/67) hadîs-i şerîfini önemseyerek, bu fazîletlerden mahrum olan insanları da uyandırıp teşvîk etmelidirler.
   Nitekim Ebû Mes‘ûd el-Ensârî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):
   Stok Kodu
   :
   9786056969744
   Boyut
   :
   17*24
   Sayfa Sayısı
   :
   557
   Kapak Türü
   :
   Ciltli Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Kitap Kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe - Arapça
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   23,40   
   46,80   
   3
   15,90   
   47,70   
   6
   8,10   
   48,60   
   9
   5,50   
   49,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat