Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Adım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı Necla Yasdıman Adım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı Necla Yasdıman Adım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı Necla Yasdıman

Youtube Ders AnlatımlıAdım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı

Liste Fiyatı : 550,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 67,22TL
Satış adedi : 178
9786053471110
362319
Adım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı
Adım Adım Kuran Dili | Necla Yasdıman 28. Yeni Baskı Youtube Ders Anlatımlı
550.00

Adım Adım Kur'an Dili | Necla Yasdıman 28.Yeni Baskı

* İLAHİYAT FAKÜLTELERİ
* İMAM HATİP LİSELERİ
* ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ
* ARAPÇA DİL KURSLARI
* EV GRUPLARI
ve Kendi Kendine Arapça Öğrenmek İsteyenler İçin ÖNEMLİ KAYNAK Arapça'yı adım adım sıfırdan ele alıp en ileri gramer kaidelerini de içeren bu eser, bol cümle örnekleriyle konuların tamamen kavranmasını sağlar. Ayrıca 1300'e yakın Ayet-i Kerimeyi tahlil eder. Böylece;

Kendi kendinize Kur'an'ın manasını ve hadisleri anlayabilirsiniz.

Arapça telaffuzunuzu düzeltebilirsiniz,

Arapça konuşan insanlarla konuşabilirsiniz,

Arapça kitap ve dergileri okuyabilirsiniz,

Televizyon radyo konuşmalarını anlayacak hale gelebilirsiniz.

Yrd. Doç. Dr. Necla Yasdıman hoca tarafından hazırlanan bu eser de aynı zamanda interaktif ortamda kitap, cd şeklinde de sunulmaktadır.

Yrd. Doçent Dr. Necla Yasdıman hocamızın Adım Adım Kur'an Dili kitabından alınmış alıntıyı incelemek için lütfen tıklayınız.

Adım Adım Kur'an Dili kitabımızın içinden çıkan İnterkatif CD'nin kurulum anlatımı için lütfen tıklayınız.


(BİRİNCİ BASKIYA)

ÖNSÖZ

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerin, çaba gösterildiği takdirde, yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünyâ ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur'ân'ı anlamaya vesile olacak bir dile, yâni Arapça'ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...

İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki, bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.

Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular, konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta, bu ise Arapça'da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde, daha iyi anlaşılması bakımından, bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konulan işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça'da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse, konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallannın anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde, küçük çocuklann konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da, gayretlerine göre, bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça'yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur'ân-ı Kerîm'i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında, bir nebze de olsa, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.

Allah'ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki, ameller niyetlere göredir...

Bu kitap nasıl çalışılacak?

Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini, Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra, bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için, konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan, yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça'sı ve Türkçe'siyle birlikte yazılması, kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başına çalışıyorsa evde, arabada, mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorsa, o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak, bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hâzinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur'ân'ın anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarım da vermiş olacaktır.

Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...

Neclâ YASDIMAN
Eylül 2001 İZMİR


(YİRMİ DÖRDÜNCÜ BASKIYA)

ÖNSÖZ

Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle “Adım Adım Kur'an Dili”nin yirmi dördüncü baskısını yapmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. baskıda konuların sonunda yer alan mealleri birkaç ayet dışında “Kur'an Tahlili” adlı eserimizdeki meallerle değiştirip yeniden düzenledik. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur'an'ın Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik.

Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini, Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Alıştırmaların harfiyen tatbik edilmesi öğrenmeyi çabuklaştıracaktır.
“Adım Adım Kur'an Dili”ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur'ân'ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır.

YENİ ESERLERİMİZ:
- Kur'an Tahlili
- Kur'an Sözlüğü
- Kur'an Ufku
- Ezber Sureleri
- Sıfırdan Arapça Öğreniyorum

Kur'an Tahlili: Bu eser 9 ciltten oluşmaktadır. Fatiha suresinden Nas suresine kadar, kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir yapılmıştır. Kur'ân'ın her ayetinin altında o ayete ait “Sözlük”, ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fâil, mef'ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında “Açıklama” başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.
Böylece Kur'ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:
“..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9)…

Kur'an Sözlüğü: “Kur'an Tahlili” adlı eserimizde geçen ayetlerin sure ve ayet sırasıyla kelimeleri ve anlamları çıkartılarak sözlük haline getirilmiş ve bağımsız iki cilt halinde basılmıştır. Kur'an Sözlüğü Eserimizin, Kur'andaki kelime ve anlamlarının tamamını içermesi açısından Türkiye'deki ilk ve tek çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

Kur'an Ufku: (Sözlük İlaveli İ'rablı Kur'an ve Meali) Kur'an Ufku eserimiz 3 ciltten oluşmaktadır. Eserimizin içeriği, Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an'ın kelime kalime anlamı, kelime altında özet i'rabı (grameri) ve toplu mealini içermektedir.

Ezber Sureleri: Bu eser, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanların istifade edebileceği, özellikle Diyanet sınavlarına hazırlananların başucu kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu eser, Kur'an Ufku eserimizin içinden seçilmiş sureler ve ayetler ve dualardan oluşmaktadır.

Sıfırdan Arapça Öğreniyorum: Bu eser, “Adım Adım Kur'an Dili” okuyucularının kitabın taşınmasının zorluğundan dolayı, onun özeti olacak şekilde hazırlanmış ve basılmıştır. Eserin içeriği; grameri anlatan ana konularına dokunmadan genel cümle örnekleri ve alıştırmalarından bir kısmını kaldırıp onların yerine pratik Arapça ve okuma parçaları ile gramere ait bazı ilavelerden oluşmaktadır.
Bu eser; İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, özel kurslara devam eden öğrencileri ile, imkanı olmayıpta kendi kendine arapça öğrenmek isteyenlerin pratik ve kolay olarak kullanıp istifade edebilecekleri şekilde hazırlanmış ve basılmıştır.

Günümüzde Arapça öğrenmek artık sadece vaktini bağışlamak kadar kolaydır. Rabbimizin şu sözü sanki bugünü anlatmaktadır: “Andolsun biz Kur'ân'ı düşünenler için kolaylaştırdık, düşünen var mı?” (54/Kamer, 17).

Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın kendi kendine çalışanlarının da bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü), Âyet'ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur'an'dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmesi gramer tatbikatını kolaylaştırmaktadır.

Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplarında genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça'da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitapları ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmını zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık.. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik. Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.

Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300'e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur'an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır..

Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şeyler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. CD ilâvesinde alıştırmaların cevapları da yer almaktadır. Dost Tv'den yayınlanan “Adım Adım Kur'an Dili” programında da kitap ders şeklinde 60 program halinde işlenmiş, sonradan yayınevi tarafından Adım Adım Kur'an Dili DVD Seti olarak 20 DVD şeklinde okuyuculara sunulmuştur.

Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarını yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitapları, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınları dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir.

Çalışmak bizden, yardım Allah'tandır...

Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah'ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır.

Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah… Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur'an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.

Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur'ân âlimi yapması ve Kur'ân'ın hepimizin ışığı olması duasıyla…Yrd. Doç. Dr. Neclâ Yasdıman
Kasım 2017 İZMİR

 • Açıklama
  • Adım Adım Kur'an Dili | Necla Yasdıman 28.Yeni Baskı

   * İLAHİYAT FAKÜLTELERİ
   * İMAM HATİP LİSELERİ
   * ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ
   * ARAPÇA DİL KURSLARI
   * EV GRUPLARI
   ve Kendi Kendine Arapça Öğrenmek İsteyenler İçin ÖNEMLİ KAYNAK Arapça'yı adım adım sıfırdan ele alıp en ileri gramer kaidelerini de içeren bu eser, bol cümle örnekleriyle konuların tamamen kavranmasını sağlar. Ayrıca 1300'e yakın Ayet-i Kerimeyi tahlil eder. Böylece;

   Kendi kendinize Kur'an'ın manasını ve hadisleri anlayabilirsiniz.

   Arapça telaffuzunuzu düzeltebilirsiniz,

   Arapça konuşan insanlarla konuşabilirsiniz,

   Arapça kitap ve dergileri okuyabilirsiniz,

   Televizyon radyo konuşmalarını anlayacak hale gelebilirsiniz.

   Yrd. Doç. Dr. Necla Yasdıman hoca tarafından hazırlanan bu eser de aynı zamanda interaktif ortamda kitap, cd şeklinde de sunulmaktadır.

   Yrd. Doçent Dr. Necla Yasdıman hocamızın Adım Adım Kur'an Dili kitabından alınmış alıntıyı incelemek için lütfen tıklayınız.

   Adım Adım Kur'an Dili kitabımızın içinden çıkan İnterkatif CD'nin kurulum anlatımı için lütfen tıklayınız.


   (BİRİNCİ BASKIYA)

   ÖNSÖZ

   İngilizce, Almanca, Fransızca gibi çeşitli dillerin, çaba gösterildiği takdirde, yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünyâ ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur'ân'ı anlamaya vesile olacak bir dile, yâni Arapça'ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...

   İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki, bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.

   Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular, konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta, bu ise Arapça'da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde, daha iyi anlaşılması bakımından, bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konulan işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça'da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse, konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallannın anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde, küçük çocuklann konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da, gayretlerine göre, bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça'yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur'ân-ı Kerîm'i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında, bir nebze de olsa, yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.

   Allah'ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki, ameller niyetlere göredir...

   Bu kitap nasıl çalışılacak?

   Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini, Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra, bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için, konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan, yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça'sı ve Türkçe'siyle birlikte yazılması, kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başına çalışıyorsa evde, arabada, mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorsa, o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak, bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hâzinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur'ân'ın anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarım da vermiş olacaktır.

   Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...

   Neclâ YASDIMAN
   Eylül 2001 İZMİR


   (YİRMİ DÖRDÜNCÜ BASKIYA)

   ÖNSÖZ

   Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle “Adım Adım Kur'an Dili”nin yirmi dördüncü baskısını yapmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. baskıda konuların sonunda yer alan mealleri birkaç ayet dışında “Kur'an Tahlili” adlı eserimizdeki meallerle değiştirip yeniden düzenledik. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur'an'ın Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik.

   Okuyucu, kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini, Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman, o konuyu anlamış demektir. Bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Alıştırmaların harfiyen tatbik edilmesi öğrenmeyi çabuklaştıracaktır.
   “Adım Adım Kur'an Dili”ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur'ân'ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır.

   YENİ ESERLERİMİZ:
   - Kur'an Tahlili
   - Kur'an Sözlüğü
   - Kur'an Ufku
   - Ezber Sureleri
   - Sıfırdan Arapça Öğreniyorum

   Kur'an Tahlili: Bu eser 9 ciltten oluşmaktadır. Fatiha suresinden Nas suresine kadar, kelime kelime anlam, irab, sözlük, toplu mana ve tefsir yapılmıştır. Kur'ân'ın her ayetinin altında o ayete ait “Sözlük”, ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı, onun altında da o kelimenin irabını (fiil, fâil, mef'ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında “Açıklama” başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.
   Böylece Kur'ân-ı Kerîm deryasına dalacak, ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:
   “..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9)…

   Kur'an Sözlüğü: “Kur'an Tahlili” adlı eserimizde geçen ayetlerin sure ve ayet sırasıyla kelimeleri ve anlamları çıkartılarak sözlük haline getirilmiş ve bağımsız iki cilt halinde basılmıştır. Kur'an Sözlüğü Eserimizin, Kur'andaki kelime ve anlamlarının tamamını içermesi açısından Türkiye'deki ilk ve tek çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

   Kur'an Ufku: (Sözlük İlaveli İ'rablı Kur'an ve Meali) Kur'an Ufku eserimiz 3 ciltten oluşmaktadır. Eserimizin içeriği, Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an'ın kelime kalime anlamı, kelime altında özet i'rabı (grameri) ve toplu mealini içermektedir.

   Ezber Sureleri: Bu eser, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanların istifade edebileceği, özellikle Diyanet sınavlarına hazırlananların başucu kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu eser, Kur'an Ufku eserimizin içinden seçilmiş sureler ve ayetler ve dualardan oluşmaktadır.

   Sıfırdan Arapça Öğreniyorum: Bu eser, “Adım Adım Kur'an Dili” okuyucularının kitabın taşınmasının zorluğundan dolayı, onun özeti olacak şekilde hazırlanmış ve basılmıştır. Eserin içeriği; grameri anlatan ana konularına dokunmadan genel cümle örnekleri ve alıştırmalarından bir kısmını kaldırıp onların yerine pratik Arapça ve okuma parçaları ile gramere ait bazı ilavelerden oluşmaktadır.
   Bu eser; İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları, İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, özel kurslara devam eden öğrencileri ile, imkanı olmayıpta kendi kendine arapça öğrenmek isteyenlerin pratik ve kolay olarak kullanıp istifade edebilecekleri şekilde hazırlanmış ve basılmıştır.

   Günümüzde Arapça öğrenmek artık sadece vaktini bağışlamak kadar kolaydır. Rabbimizin şu sözü sanki bugünü anlatmaktadır: “Andolsun biz Kur'ân'ı düşünenler için kolaylaştırdık, düşünen var mı?” (54/Kamer, 17).

   Bize ulaşan haberlerden, bu kitabın kendi kendine çalışanlarının da bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın, tavsiye edilen metod ile, kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fâtihâ, Yâsin, Tebâreke, Nebe, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü), Âyet'ül-Kürsî, Kıyâme, Fecr Sûresi ve aşağısı, namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere, Kur'an'dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmesi gramer tatbikatını kolaylaştırmaktadır.

   Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi, Arapça gramer kitaplarında genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak, konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle, henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte, bu durum ise Arapça'da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan, takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte, çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak, nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere, adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken, şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitapları ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmını zikrettiğimiz, pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede, Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla, kelime kelime ve birebir çeviri yaptık.. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil, onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik. Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri, yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.

   Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300'e yakın ayet incelenmiş, böylece geriye kalan tüm Kur'an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır..

   Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şeyler ilâve edilebilir, boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak, bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap, çok yoğun bilgi içermesine karşın, tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. CD ilâvesinde alıştırmaların cevapları da yer almaktadır. Dost Tv'den yayınlanan “Adım Adım Kur'an Dili” programında da kitap ders şeklinde 60 program halinde işlenmiş, sonradan yayınevi tarafından Adım Adım Kur'an Dili DVD Seti olarak 20 DVD şeklinde okuyuculara sunulmuştur.

   Sonuçta, bu kitabı alıştırmalarını yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse, bir en fazla iki senede, yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da, Arapça yazılmış kitapları, dergileri, gazeteleri genel olarak anlayabilecek, bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle, tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan, Arapça yayınları dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir.

   Çalışmak bizden, yardım Allah'tandır...

   Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah'ın kitabını anlamaya, hem konuşmaya başlıyorsak doğrusu bu, ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır.

   Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah… Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur'an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.

   Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur'ân âlimi yapması ve Kur'ân'ın hepimizin ışığı olması duasıyla…   Yrd. Doç. Dr. Neclâ Yasdıman
   Kasım 2017 İZMİR

   Stok Kodu
   :
   9786053471110
   Boyut
   :
   20*29
   Sayfa Sayısı
   :
   795
   Kapak Türü
   :
   Ciltli Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   Renkli 1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe - Arapça
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Kuveyt Türk
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   286,00   
   572,00   
   3
   194,33   
   583,00   
   6
   99,00   
   594,00   
   9
   67,22   
   605,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   550,00   
   550,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat